FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

П Р О Т О К О Л

звітуваннядиректораНовоказанкуватського навчально-виховного комплексу Чернігівської селищної ради

Запорізької області

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 15.05.2019 року

ПРИСУТНІ: педагогічний колектив, адміністративно-господарський персонал, батьки учнів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Звітування директора школи Курцевої Т.О. перед педагогічним колективом та громадськістю про виконану роботу за 2018 – 2019 н. р.

2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність директора школи Курцевої Т.О., щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі. 3. Оцінювання діяльності директора школи шляхом відкритого голосуванняза результатами звіту директора.

Вибори голови та секретарязборів.

Вчитель Шевченко Н.А. внесла пропозицію обрати голову зборів- вчителяРадченко О.І., секретаря зборів-Гетьман О.Л.

Ухвалили:

1.Обрати головою зборів Радченко О.І.

2.Обрати секретаря Гетьман О.Л.

Результат голосування: одностайно.

СЛУХАЛИ: голову зборів Радченко О.І., яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичноїдержавно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивноїмотивації.

Олена Іванівна надала слово для звіту директору школи Курцевій Т.О..

1. ВиступиладиректоршколиКурцева Т.О., якапроаналізуваласвою діяльність в 2018-2019 навчальному році .У своєму виступі вонадетально зупинилася на таких питаннях:

персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти(охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 10 класу) ;

методична робота з педагогічними кадрами

аналіз рівнів навчальних досягнень учнів, підвищення якості навчального процесу;

аналіз результативності участі школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад

створення умов для варіативності навчання тавпровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

про заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної базишколи;

залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

заходи щодо забезпечення школи педкадрами та доцільність їх розстановки;

соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників педагогічного колективу;

дотримання правопорядкунеповнолітніми;

залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльностішколи;

(звіт додається)

Оцінка діяльності керівника

Слухали:

2. Про діяльністьКурцевої Т.О. як керівника школи виступили члени педагогічного колективу

Шевченко Н.А., вчитель початкових класів, якавідзначила, що директор школи користується повагою серед працівників школи, учнів, батьків. Колектив школи під її керівництвом працює стабільно, злагоджено, виконуючи основні завдання школи. Вона створює всі умови для підвищення якості освітніх послуг, які надає школа сьогодні. Запропонувала визнати роботуКурцевої Тетяни Олександрівни задовільною.

Снурніцина А.В., голова профспілкового комітету школи, відзначила, що Тетяна Олександрівна , наполегливо та планомірно працює з педколективом щодо вирішення навчально-виховних завдань.Вона вмілий керівник, гарний господар. Постійно займається благоустроєм школи, вимоглива до себе і підлеглих і в той же час готова прийти на допомогу кожному вчителеві, учневі і батькам. Завжди вислухає, дасть пораду, як краще поводитися в тій чи іншій ситуації, узгоджує свої рішення з профспілковим комітетом школи. Визнала роботу директорашколизадовільною.

Березовська О.А., мати учениці школи відзначив, що директор тісно співпрацює з батьками. Керівник школи постійно звітує про роботу школи, про проблеми навчання і виховання учнів.Зроблена велика робота з благоустрою школиу співпраці із місцевою владою, щороку батьки допомагають проводити поточні ремонти, зміцнювати матеріальну базу кабінетів. Це стало можливим завдяки вмілому керівництву директора школи, її наполегливості, цілеспрямованості. Протягом навчального року спільно з батьками, педагогами і учнями проведені родинні свята, спільні проекти, зустрічі, звіти. У школі створені всі умови для навчання та відпочинку дітей. Запропонуваввизнати роботу директора задовільною.

3. СЛУХАЛИ:

Голову зборівРадченко О.І.,яказапропонувалавзяти участь у відкритому голосуванні,в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності директорашколиКурцевої Тетяни Олександрівни впродовж 2018-2019н.р, підвелапідсумокзвітування та повідомилаприсутніх про результати голосування.

Результативідкритого голосування:

«задовільно» -34голоси

«незадовільно» - 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати роботу директораНовоказанкуватського НВК- задовільною.

2. Довести рішення загальних зборів до відомавідділу освіти Чернігівської селищної ради.Запорізької області.

Голова зборів:РАДЧЕНКО О.І.

Секретар зборів:ГЕТЬМАН О.Л.

Кiлькiсть переглядiв: 195

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.